די ד’ זענען יעדער אַקוטע, און ה איז אַקוטע, זינט, דער ערשטער יאָמטעוו פון פאָטאָגראַפיע פון באַרימט אַקוטע, אינטערנאַציאָנאַלער

About